11 marca – Dzień Sołtysa

11 marca – Dzień Sołtysa 🎉

W Polsce rządzi ponad 40 tys. sołtysów. W połączeniu z Radą Sołecką dbają oni o rozwój swojej wsi. Funkcja sołtysa to część gminnego samorządu. Kadencja trwa 4 lata, a o to stanowisko może ubiegać się każdy, kto ukończył 18 lat i zamieszkuje obszar danego sołectwa.

Nasza organizacja czynnie współpracuje z wieloma sołtysami z powiatu koszalińskiego. W związku z ich świętem składamy wszystkim osobom pełniącym tę funkcję najserdeczniejsze życzenia i podziękowania 😊💐