Koszalińskie Forum Debaty Publicznej: Budownictwo mieszkaniowe i gospodarka gruntami

W ramach projektu Koszalińskie Forum Debaty Publicznej przedstawiamy Państwu opinie dotyczące budownictwa mieszkaniowego ??
Są to opinie osób, które angażują się na co dzień w działalność społeczną i reprezentują organizacje działające w Koszalinie i okolicznych gminach.
Skoncentrowaliśmy się tutaj na problemach, które są najbardziej palącymi z punktu widzenia mieszkańców.
Przedstawicieli lokalnych władz uspokajamy: podobnej długości film (a być może nawet dłuższy) mógłby powstać z pozytywnych opinii na temat tego jak funkcjonują Koszalin i okolice.
Nasz projekt ma jednak za zadanie zachętę do rozwiązania wspólnych problemów, a więc poprawę jakości życia nas wszystkich ?