Koszalińskie Forum Debaty Publicznej: Funkcjonowanie rynków lokalnych (handel, usługi, rynek pracy)

W ramach projektu Koszalińskie Forum Debaty Publicznej przedstawiamy Państwu opinie dotyczące rynków lokalnych (głównie obejmujących handel, usługi oraz rynek pracy).
Są to opinie osób, które angażują się na co dzień w działalność społeczną i reprezentują organizacje działające w Koszalinie i okolicznych gminach.
Skoncentrowaliśmy się tutaj na problemach, które są najbardziej palącymi z punktu widzenia mieszkańców.