Koszalińskie Forum Debaty Publicznej: Opieka nad dziećmi i seniorami

W ramach projektu Koszalińskie Forum Debaty Publicznej przedstawiamy Państwu opinie dotyczące szeroko pojętej opieki nad seniorami oraz dziećmi i młodzieżą ??
Są to opinie osób, które angażują się na co dzień w działalność społeczną i reprezentują organizacje działające w Koszalinie i okolicznych gminach.
Skoncentrowaliśmy się tutaj na problemach, które są najbardziej palącymi z punktu widzenia mieszkańców.