Koszalińskie Forum Debaty Publicznej: Rekreacja i turystyka

W ramach projektu Koszalińskie Forum Debaty Publicznej przedstawiamy Państwu opinie dotyczące turystyki i rekreacji w naszym regionie ??‍♀️
Są to opinie osób, które angażują się na co dzień w działalność społeczną i reprezentują organizacje działające w Koszalinie i okolicznych gminach.
Skoncentrowaliśmy się tutaj na problemach, które są najbardziej palącymi z punktu widzenia mieszkańców.