Koszalińskie Forum Debaty Publicznej: Transport i komunikacja, zwłaszcza w obszarach granicznych gmin

W ramach projektu Koszalińskie Forum Debaty Publicznej przedstawiamy Państwu opinie dotyczące transportu i komunikacji ??
Są to opinie osób, które angażują się na co dzień w działalność społeczną i reprezentują organizacje działające w Koszalinie i okolicznych gminach.
Skoncentrowaliśmy się tutaj na problemach, które są najbardziej palącymi z punktu widzenia mieszkańców.