Koszalińskie Forum Debaty Publicznej: Usługi społeczne (ochrona zdrowia, oświata, bezpieczeństwo)

W ramach projektu Koszalińskie Forum Debaty Publicznej przedstawiamy Państwu opinie dotyczące usług publicznych (służba zdrowia, oświata, tematy związane z bezpieczeństwem) ???
Są to opinie osób, które angażują się na co dzień w działalność społeczną i reprezentują organizacje działające w Koszalinie i okolicznych gminach.
Skoncentrowaliśmy się tutaj na problemach, które są najbardziej palącymi z punktu widzenia mieszkańców.