Koszalińskie Forum Debaty Publicznej: Zintegrowana gospodarka środowiskowa, w tym gospodarka odpadami

W ramach projektu Koszalińskie Forum Debaty Publicznej przedstawiamy Państwu opinie dotyczące ekologii i ochrony środowiska ♻️
Są to opinie osób, które angażują się na co dzień w działalność społeczną i reprezentują organizacje działające w Koszalinie i okolicznych gminach.
Skoncentrowaliśmy się tutaj na problemach, które są najbardziej palącymi z punktu widzenia mieszkańców.