Koszalińskie Forum Debaty Publicznej

           

? Rozpoczęliśmy kolejny projekt skierowany do organizacji społecznych z powiatu koszalińskiego pt. „Koszalińskie forum debaty publicznej”. ?
Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
➡ Celem projektu jest wzrost udziału obywateli i organizacji w debacie publicznej dotyczącej Koszalina i sąsiednich gmin. Projekt będzie trwał do końca 2022 roku. Adresatami projektu są mieszkańcy Koszalina i powiatu koszalińskiego udzielający się w Radach osiedlowych, radach sołeckich i organizacjach pozarządowych.
⬇ W projekcie zaplanowane są nast. działania:
1. Szkolenia „Podstawy dialogu społecznego” oraz „Podstawy planowania długo- i krótkoterminowego”;
2. Konsultacje dotyczące metod, form i warunków organizowania inicjatyw społecznych;
3. Doradztwo w zakresie zasad planowania działalności własnej organizacji pod kątem większego udziału w życiu społeczności lokalnej;
4. Realizacja inicjatyw obywatelskich – działania integrujące społeczność lokalną;
5. Produkcja filmu promującego projekt;
6. Wszczęcie dyskusji publicznej;
7. Nagranie i publikacja w sieci wypowiedzi uczestników projektu oraz zaproszonych gości.
Niektóre z działań już trwają, kończy się nabór do projektu.
? Obecnie tworzymy listę rezerwową i zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszymi działaniami. Rozpoczęły się już pierwsze inicjatywy społeczne organizowane w ramach naszego projektu. Powiatowe Forum sołtysów razem z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jacinkach zorganizowały integracyjny wyjazd dla sołtysów z powiatu koszalińskiego do Wrocławia i Karpacza.
⏰ Pierwsze szkolenia odbędą się w nast. terminach:
1. 06.08.2021 r., godz. 16.00 – świetlica wiejska w Iwięcinie;
2. 10.08.2021 r. , 11.08.2021 r., godz. 16.00 – sala szkoleniowa Instytutu Rozwoju Zrównoważonego w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 12/1a;
3. 14.08.2021 r. , godz. 11.00 – Gospoda Wiejska w Drzewianach.
Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego udziału w naszym projekcie ?