Misja

Na zewnątrz kryzys – wewnątrz odrodzenie”. Takie hasło przyświecało N.F.S. Grundtvigovi (1783-1872), duńskiemu poecie, teologowi, filozofowi, pastorowi – dzisiaj nazywanego ojcem uniwersytetów ludowych.

Pierwsze Uniwersytety ludowe były placówkami internatowymi, w których słuchacze brali udział w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych kursach. Przeważały zagadnienia humanistyczne oraz społeczne i kulturalne związane z życiem i rozwojem wsi.
Rozwój Uniwersytetów ludowych w Skandynawii nastąpił w latach 60 XIX w., do innych krajów Europy idea ta dotarła pod koniec XIX w. (do krajów niemieckojęzycznych) oraz na początku XX w. (do krajów słowiańskich). Z czasem rozprzestrzeniła się na cały świat.

Chcemy kontynuować ponad 100-letnią tradycję Uniwersytetów ludowych w Polsce, sięgając po nowe rozwiązania organizacyjne, programowe i metodyczne oraz dostosowując się do bieżących potrzeb.

Badania wykazują, że przeciętny udział dorosłych w edukacji permanentnej jest w Polsce o połowę niższy niż średnia Unii Europejskiej, a momentami aktywność edukacyjna Polaków jeszcze spada. Istnieje więc w tej sytuacji potrzeba podjęcia działań, które uświadamiają, że w warunkach współczesnego rynku pracy konieczna jest edukacja przez całe życie.
Z pewnością w tej sytuacji działalność uniwersytetów ludowych w Polsce, w tym Koszalińskiego Uniwersytetu Ludowego, stanowi niezwykle ważną inicjatywę, przyczyniającą się do likwidacji tych dysproporcji.
Zapraszamy więc do polubienia i obserwowania naszego Fanpage, aby mieć na bieżąco dostęp do wszystkich informacji!