Nasz wniosek zakwalifikowany do realizacji!

Z wielką przyjemnością donosimy uprzejmie, iż nasz wniosek o numerze 28114 pt. Akcja KULtywacja złożony w ramach Priorytetu 1 Edycja 2020 do Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, został zakwalifikowany do realizacji.

Co z tego wyniknie? Wielkie, wspaniałe i dobre rzeczy, o których będziemy informować na bieżąco, z nie mniejszą przyjemnością ???????