Nowy pokój w naszej bazie noclegowej w Koszalińskim Uniwersytecie Ludowym

Kolejny pokój powiększył naszą bazę noclegową w Koszalińskim Uniwersytecie Ludowym ?

Będą powstawały kolejne pokoje w bieżącym i przyszłym roku. Uruchomienie obiektu na działalność szkoleniową planujemy na połowę 2022 roku.

Zadanie jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030.