Pierwsze zajęcia w ramach projektu pt.” Koszalińskie forum debaty publicznej”

       
W ubiegłym tygodniu, w świetlicy w Iwięcinie, odbyły się pierwsze zajęcia projektu pt.” Koszalińskie forum debaty publicznej” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Na spotkanie przybyli mieszkańcy udzielający się w organizacjach wiejskich z gminy Sianów i nie tylko (Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje pozarządowe). W tym czasie odbyły się moduły warsztatowe: „Podstawy dialogu społecznego” i „Podstawy planowania strategicznego” przygotowujące uczestników projektu do debaty publicznej.
Podczas odbywających się konsultacji uczestnicy projektu poczynili wstępne ustalenia dotyczące form i warunków organizowania inicjatyw społecznych, aktywizujących i integrujących społeczność lokalną. Pomysłów było wiele i mamy nadzieję, że wszystkie uda się wdrożyć w życie.
Następne spotkanie zaplanowaliśmy w Iwięcinie na 18.08.2021 r., o godz. 16.00, również w miejscowej świetlicy. W międzyczasie przeprowadzimy warsztaty w Koszalinie (11.08.2021 r., godz. 16.00 w siedzibie Instytutu Rozwoju Zrównoważonego, ul. Wyspiańskiego 12/1a) oraz 14.08.2021 r., godz. 11.00 w Drzewianach (Gospoda Wiejska).
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników projektu na kolejne spotkania ?