Rozpoczęcie projektu

‼️ ROZPOCZYNAMY!‼️

W dniach 13 – 14 czerwca 2020 r. w siedzibie Koszalińskiego Uniwersytetu Ludowego w Drzewianach odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Wzrost kompetencji liderów wiejskich” ?
Celem głównym projektu jest wzrost poziomu zdolności do zaangażowania społecznego i obywatelskiego środowisk wiejskich w powiecie koszalińskim poprzez podniesienie kluczowych kompetencji 60 liderów.
Cele szczegółowe projektu określone są jako:
➡️ Wzrost wiedzy i umiejętności lokalnych liderów w zakresie nowoczesnego zarządzania społecznego;
➡️ Poprawa umiejętności praktycznego planowania działalności sołectw i organizacji społecznych;
➡️ Podniesienie umiejętności pozyskiwania środków na działalność z różnych źródeł.

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.