Warsztaty w ramach projektu „Koszalińskie forum debaty publicznej”

W dniu 03.06.2022r. odbyły się pierwsze w bieżącym roku warsztaty w projekcie pt. „Koszalińskie forum debaty publicznej” sfinansowanych ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Spotkania warsztatowe odbyły się w Koszalinie. Wzięło w nich udział 15 organizacji mających swoją siedzibę w Koszalinie oraz okolicznych miejscowościach.